PER QUÈ LA NECESSITAT D'UNA CONSULTORIA DE COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA? 

Des de Gener de 1986 la normativa sobre CEM és d'obligat compliment per a tots els productes elèctrics i/o electrònics comercialitzats a la Unió Europea. El cicle de bon disseny de CEM pot, de vegades, ser difícil, llarg i costós. CEMDAL li ofereix els seus serveis perquè aquests productes compleixin amb la normativa vigent amb el menor cost i temps possibles.

¿PER QUÈ LA NECESSITAT D’UNA CONSULTORIA DE PRODUCTES DE COMUNICACIONS USANT MÒDULS DE RADIO ( RF ) ?

L'ús d'internet i les comunicacions mòbils ha permès donar un valor afegit als productes quotidians del nostre entorn. L'ús de mòduls de ràdio ha obert un ampli ventall de possibilitats i opcions dins del conegut àmbit del IOT ( "Internet of Things"). Però el disseny incorrecte dels mòduls RF juntament amb una incorrecta gestió pot provocar l'incompliment de la Directiva RED. La Directiva RED, d'obligatori compliment per als equips de radiocomunicació, fa que el bon disseny de RF i la seva integració en els productes actuals sigui d'especial interès. CEMDAL li ofereix els seus serveis de consultoria per al compliment de la Directiva RED.


 

QUI POT UTILITZAR ELS SERVEIS OFERTS PER LA CONSULTORIA? 

Fabricants o importadors d'equips de telecomunicació, fabricants de components per a automoció, maquinària elèctrica o electrònica i en general tot tipus d'equips o sistemes electrònics, incloent màquines i instal·lacions fixes. 
 També Consultories i enginyeries.

 

QUINA QUALITAT POT ESPERAR? 

La consultoria té implementats procediments d'assegurament i control de la qualitat que garanteixen els millors resultats. 

 

QUANT TEMPS S'EMPLEA A REALITZAR ELS SERVEIS DE CONSULTORIA? 

Els serveis oferts són molt variats en la seva complexitat i càrrega de treball. En cada cas s'analitza i es proposa el termini de lliurament menor possible, assegurant els resultats òptims.

 

COM UTILITZAR ELS NOSTRES SERVEIS? 

Pot sol·licitar una entrevista i visita a les nostres oficines, així com pressupostos sense compromís.

CEMDAL

C/ Taronger 12

08192 Sant Quirze del Vallès

(Barcelona)

email

Member of  Agency for Qualification of Professional Engineers


cemdal consultoria compatibilidad electromagnética  asesoria CEM EMC EMI Francesc Daura problemas CEM