PER QUÈ LA NECESSITAT D'UNA CONSULTORIA DE COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA? 

Des de Gener de 1986 la normativa sobre CEM és d'obligat compliment per a tots els productes elèctrics i/o electrònics comercialitzats a la Unió Europea. El cicle de bon disseny de CEM pot, de vegades, ser difícil, llarg i costós. CEMDAL li ofereix els seus serveis perquè aquests productes compleixin amb la normativa vigent amb el menor cost i temps possibles.

 

QUI POT UTILITZAR ELS SERVEIS OFERTS PER LA CONSULTORIA? 

Fabricants o importadors d'equips de telecomunicació, fabricants de components per a automoció, maquinària elèctrica o electrònica i en general tot tipus d'equips o sistemes electrònics, incloent màquines i instal·lacions fixes. 
 També Consultories i enginyeries.

 

QUINA QUALITAT POT ESPERAR? 

La consultoria té implementats procediments d'assegurament i control de la qualitat que garanteixen els millors resultats. 

 

QUANT TEMPS S'EMPLEA A REALITZAR ELS SERVEIS DE CONSULTORIA? 

Els serveis oferts són molt variats en la seva complexitat i càrrega de treball. En cada cas s'analitza i es proposa el termini de lliurament menor possible, assegurant els resultats òptims.

 

COM UTILITZAR ELS NOSTRES SERVEIS? 

Pot sol·licitar una entrevista i visita a les nostres oficines, així com pressupostos sense compromís.

CEMDAL

C/ Taronger 12

08192 Sant Quirze del Vallès

(Barcelona)

email

Vinculado a / Vinculat a / Linked to:

Member of  Agency for Qualification of Professional Engineers


cemdal consultoria compatibilidad electromagnética  asesoria CEM EMC EMI Francesc Daura problemas CEM