SERVEI DE SOLUCIÓ DE PROBLEMES D'EMISSIONSI IMMUNITAT ELECTROMAGNÈTIQUES

De vegades, durant les proves del nou producte al laboratori es detecten tant problemes d'immunitat electromagnètica com d'emissions excessives, radiades o conduïdes. A causa d'això, moltes vegades és complex passar les proves de certificació en el primer intent. Els resultats negatius de les proves provoquen major cost i un retard en la finalització del desenvolupament del nou producte.

 
Aquest servei és l'adequat quan les proves d'immunitat / susceptibilitat o d'emissions electromagnètiques en el laboratori no han estat superades pel nou producte que es desitja certificar.
Solución problemas de emisiones e inmunidad electromagnéticas

 

Cal llavors revisar el producte, partint dels resultats negatius del laboratori. S'ha localitzar de forma pràctica, usant instruments de pre -avaluació, els punts de major susceptibilitat i els de major emissió. CEMDAL usa aquest tipus d'instruments per, un cop localitzats els punts crítics, generar un informe amb les recomanacions de redisseny més adequades per a resoldre els problemes. Aquestes recomanacions sempre aporten les solucions de menor cost en producció i també el menor cost d'execució de les correccions a realitzar.
 

Demaneu més informació sense compromís sobre aquests serveis a servicios@cemdal.com

 

Tornar a SERVEIS                                                                                                                                            Següent Servei 
 
 

CEMDAL

C/ Taronger 12

08192 Sant Quirze del Vallès

(Barcelona)

email

Vinculado a / Vinculat a / Linked to:

Member of  Agency for Qualification of Professional Engineers


cemdal consultoria compatibilidad electromagnética  asesoria CEM EMC EMI Francesc Daura problemas CEM