SERVEI DE MESURES DE PRE-AVALUACIÓ I MILLORES BÀSIQUES

Abans d’anar a fer les probes de CEM al laboratori amb un nou prototip, és aconsellable fer unes mesures de pre-avaluació.

 

Es tracta de fer unes mesures a CEMDAL amb instruments de pre-avaluació per detectar possibles problemes de CEM. Aquests instruments tenen limitacions en comparació als instruments del laboratori. Estan adaptats per trobar problemes abans de portar el nou prototip al laboratori, reduint així la probabilitat d’haver de tornar varies vegades al laboratori.

 

 

Es poden fer mesures d’emissions conduïdes a 230V, emissions radiades amb la limitació de no disposar de gàbia de Faraday, descarregues electrostàtiques (ESD) al aire, probes d’EFT (transitoris ràpids de fins 2 kV) i immunitat radiada fins a 12V/m amb sondes de camp proper. Una vegada fetes les mesures s’entrega un breu informe. Si es detecten problemes, en aquest informe s’inclou una llista de possibles solucions bàsiques. 

 


 Demaneu més informació sense compromís sobre aquests serveis a servicios@cemdal.com

 

Tornar a SERVEIS                                                                                                                                            Següent Servei 
 
 

CEMDAL

C/ Taronger 12

08192 Sant Quirze del Vallès

(Barcelona)

email

Vinculado a / Vinculat a / Linked to:

Member of  Agency for Qualification of Professional Engineers


cemdal consultoria compatibilidad electromagnética  asesoria CEM EMC EMI Francesc Daura problemas CEM