SERVEI D’ASSESSORAMENT EN PRODUCTES DE COMUNICACIÓ AMB MÒDULS DE RÀDIO ( RF ) SEGONS DIRECTIVA RED

L'ús de mòduls de ràdio i la integració de circuits de ràdio (RF) dins dels nostres productes d'electrònica requereix especial cura, en ser una nova tecnologia, i per tant, la seva funcionalitat es pot degradar quan s'integra dins dels nostres productes convencionals de electrònica. És fàcil que durant el procés de desenvolupament del nou producte s'obviïn temes com la instal·lació de les antenes, filtres, amplificadors i receptors dins de la nostra placa de disseny, amb les conseqüències en la funcionalitat ràdio del nostre equip.

 

Paràmetres crítics com sensibilitat, potència transmesa i emissions fora de banda poden provocar que el nostre producte estigui fora de normativa i el laboratori de certificació no l’acrediti. En aquest aspecte, la nova Directiva RED de 16 d'abril de 2014, relativa a la harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips radioelèctrics, és d'especial rellevància per a tots aquells productes que es circumscriuen en l'àmbit de les denominades Internet de les coses (IOT) i equips de ràdio.

Solución problemas de emisiones e inmunidad electromagnéticas

 

CEMDAL, amb la nostra experiència en el disseny de circuits de RF, podem assessorar en les fases inicials del disseny per a l'adequada disposició dels elements dins del producte així com en les mesures preventives a realitzar per poder tenir un resultat

positiu en el laboratori :

 

  • Impedàncies d’antena [S11].
  • Aïllament entre antenes [S21].
  • Efectes del cablejat sobre les antenes.
  • Sensibilitat del sistema i soroll de fons.
  • Potència transmesa ( Ptx ).

 

Demaneu més informació sense compromís sobre aquests serveis a servicios@cemdal.com

 

Tornar a SERVEIS                                                                                                                                            Següent Servei 
 
 

CEMDAL

C/ Taronger 12

08192 Sant Quirze del Vallès

(Barcelona)

email

Vinculado a / Vinculat a / Linked to:

Member of  Agency for Qualification of Professional Engineers


cemdal consultoria compatibilidad electromagnética  asesoria CEM EMC EMI Francesc Daura problemas CEM