SERVEI PREVENTIU GENERAL DE COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA (CEM) I SEGURETAT ELÈCTRICA

El bon disseny d'un producte seguint la metodologia de CEM, s'ha de considerar des del principi de la seva definició. Si la CEM s'ignora al principi, quan sorgeix el problema durant les proves finals en el laboratori, les solucions sempre són més cares i insatisfactòries. A mesura que es desenvolupa un equip, la possibilitat d'aplicar les regles del bon disseny de CEM es redueix i els seus costos augmenten. L'experiència demostra que l'aplicació de les regles del bon disseny de CEM pot solucionar entre el 80% i el 90% dels problemes.

 
Servicio preventivo general de compatibilidad electromagnética

 Aquest servei preventiu permet tenir en compte les regles del bon disseny de la metodologia de CEM des que s'inicia el desenvolupament d'un nou producte. Inclou revisions regulars durant el desenvolupament del producte, fins just abans d'arribar a la realització de les proves de certificació i marcat CE. En aquest servei es tenen en compte les normes d'emissió i immunitat electromagnètiques. Opcionalment es poden tenir en compte també les normes de seguretat elèctrica. 

 

Per tenir més detall sobre les fites que componen les successives revisions, feu clic aquí

 

Fita 1 · Inicial    Fita 2 · Pre-realització     Fita 3 · Pre –avaluació     Fita 4 · Pre - laboratori       Fita 5 · Final
 

 

Demaneu més informació sense compromís sobre aquests serveis a servicios@cemdal.com

 

Tornar a SERVEIS                                                                                                                                                Següent Servei

 

CEMDAL

C/ Taronger 12

08192 Sant Quirze del Vallès

(Barcelona)

email

Vinculado a / Vinculat a / Linked to:

Member of  Agency for Qualification of Professional Engineers


cemdal consultoria compatibilidad electromagnética  asesoria CEM EMC EMI Francesc Daura problemas CEM