ESTUDIS, PROJECTES I SIMULACIONS DE LLARGA DURADA

Quan el client té necessitats relatives a la CEM no cobertes pels serveis estàndard, CEMDAL pot oferir un altre tipus de col·laboració a definir amb el client.

 
Per exemple, CEMDAL pot realitzar estudis de llarga durada necessaris per al client o participar en projectes de col·laboració amb el client. Aquests estudis poden incloure cerques d'informació, anàlisis específiques de problemes de CEM, simulacions CEM, participació en projectes d'investigació, etc...
 
També es poden definir altres serveis com:
 
  • Seminaris especialitzats de CEM, a mida del client
  • Contractes tancats per un cert nombre d'hores prefixat
 
 
Demaneu més informació sense compromís a:    proyectos@cemdal.com

CEMDAL

C/ Taronger 12

08192 Sant Quirze del Vallès

(Barcelona)

email

Vinculado a / Vinculat a / Linked to:

Member of  Agency for Qualification of Professional Engineers


cemdal consultoria compatibilidad electromagnética  asesoria CEM EMC EMI Francesc Daura problemas CEM